Flyr for en bærekraftig fremtid

  • Tekst: Frode Nordahl

Ingen organisasjon eller mennesker kan makte å gjøre alt, men alle kan bidra med noe for å gjøre verden til et bedre sted.

FNs bærekraftsmål samsvarer godt med MAFs ønske om å redde liv og bringe håp til mennesker i isolasjon og fattigdom. De 17 bærekraftmålene ble vedtatt av FNs generalforsamling høsten 2015 som en systematisering av mål, mange allerede vedtatt, for å gi retning for den globale og felles samfunnsutviklingen frem til 2030. De 17 målene er konkretisert ved 169 delmål og 232 globale indikatorer. Statistisk sentralbyrå utga i januar 2018 en oversikt over hvor statistikk kan hentes til de ulike indikatorene.

I motsetning til tusenårsmålene som først og fremst gjaldt utviklingsland og som ble avsluttet i 2015, gjelder bærekraftmålene globale og gjelder for alle land.

FNs definisjon av bærekraftig utvikling er å imøtekomme dagens behov uten å gå på kompromiss med fremtidens generasjoners evne til å imøtekomme egne behov. Videre setter de MAFs oppdrag med å nå isolerte mennesker med hjelp og håp midt i sentrum av agendaen for bærekraftig utvikling.

Ingen skal bli glemt

Ved siden av målene utrykker også FN at ingen skal bli stående igjen, og de vil nå de mest sårbare og marginaliserte gruppene.

Hvis MAFs partnerorganisasjoner ikke kommer ut til isolerte folkegrupper, da vil bærekraftsmålene aldri oppnås, sier MAFs utviklingsrådgiver Alan Robinson i en kommentar og fortsetter:

-Det er i avsidesliggende områder det ofte mangler tilgang på helsetjenester, utdanning, likestilling, rent vann etc.

Bangladesh – rent vann 

I Khulna, den tredje største byen i Bangladesh, består sanitet i mange områder av latriner og septiktanker. Urenset kloakk fra disse blir dumpet i elvene, noe som ødelegger helsen til de fattigste. MAF flyr bistandsarbeidere og utstyr til et prosjekt som vil revolusjonere renovasjonstjenesten og redusere forurensingen av offentlig vannressurser enormt. Den raskeste måten komme ut til prosjektet på er å fly med MAF, eller ville det tatt åtte timer med bil og en dags arbeid.

Madagaskar – god helse

Dr. Stephen Spencer, the founder of the schistosomiasis research project, takes blood samples to test for anaemia, a common effect of bilharzia.<br /> The 2016 expedition looked at how bilharzia is affecting the health of the population. The school children were divided into several ‘stations’ through which the fifty children (aged 5-14) would rotate through. The national staff completed the questionnaires with each child (assessing the impact of schistosomiasis in their daily life) and ran cardiovascular assessments, each child’s height and weight was measured, Hannah performed ultrasonography, and Stephanie and Stephen took blood tests for anaemia and malaria. At the end, every child in the village was treated for schistosomiasis via ‘mass drug administration’. MAF flew approximately 9000 doses of the drug treatment to Marolambo.<br /> Madagascar Medical Expedition (Madex) is the first student-led expedition from the University of Manchester made up of medical students and doctors who studied the prevalence of schistosomiasis (bilharzia), a parasitic worm, in the population of the remote district of Marolambo in Madagascar. The 2015 research, taken in six villages testing 399 children showed a prevalence of 94% with extremely high egg count levels, well over the World Health Organization’s threshold for ‘intense’ infection. In 2016, the team came back to continue the study, looking for how the worm was affecting the bodies of the children, and providing treatment.” width=”700″ height=”468″></p>
<p>I ti år har MAF fløyet leger og tannleger til isolerte områder og satt opp mobile klinikker. MAF har fulgt bærekraftprinsippet om partnerskap og samarbeid med lokale myndigheter. Jevnlig besøker et team Anjabetrongo for å tilby helsesjekk og aktiviteter for barn og unge.  Ofte blir over 600 mennesker behandlet for problemer inkludert brokk, parasittinfeksjoner, seksuelt overførbare sykdommer, tannpine og malaria. </p>
<p></p>
<h5>Sør-Sudan – null sult</h5>
<p><img class=

Personalet ved et senter i det nordlige området av Renk redder livet til alvorlig underernærte barn daglig, takket være viktige forsyninger som flys inn av MAF-fly.

Mye av lasten er medisinsk, men på grunn av hungersnød er terapeutisk melk alltid med, slik at alvorlig underernærte barn får behandling. Rashid var farlig tynn til å være 2½ år. Han kastet opp og hadde diaré da han først ble innlagt på senteret. Men takket være næringstilskudd og antibiotika lever han i dag.